«Татымал» соода маркасынан - жыпар жыттуу ашкѳктѳр жана татымалдар. Жашоо биз менен даамдуу!
Калемпирлер

Калемпирлер

Кененирээк
Дой-Пак татымалдар

Дой-Пак татымалдар

Кененирээк
Татымалдар

Татымалдар

Кененирээк
Жыпар жыттуу ашкөктөр

Жыпар жыттуу ашкөктөр

Кененирээк
Кулинардык кошулмалар

Кулинардык кошулмалар

Кененирээк

Компания жѳнүндѳ сандар

 • 1 Биз 12 жылдан бери иштеп келе жатабыз
 • 3 2600 м² ашуун ѳндүрүш аянтчаларыбыз бар
 • 2 40 тан ашык камсыздоочулар
 • 4 50 дан ашуун ѳнѳктѳштѳрүбүз бар
 • 5 Ѳнүмдѳрүбүздүн 150 дѳн ашуун түрлѳрү бар

Биз - СНГ аймагындагы баардык дүкѳндѳрдүн ѳкүлдѳрүн, биз менен иштешүүгѳ чакырабыз.

Ѳзүңүздүн аймагыңызда, биздин ишкананын ѳкүлү болуп иштешүүнү каалайсызбы? Биздин компанияга, ѳзүңүз жѳнүндѳ кыскача маалыматты тѳмѳнкү info@tatymal.ru, дареги боюнча жѳнѳтсѳңүз, сизге иштешүү шарттары менен бирге,учурдагы дүң баасындагы прайс-лист жѳнѳтүлѳт. Биздин компания сиздер менен биргелешип иш жүргүзүүгѳ даяр. Биз дайым сиздерди ѳз кардарларыбыздын арасынан кѳргүбүз келет!

«Татымал Групп»

«Татымал Групп» компаниясы – мекенибизде биринчилерден болуп, даам татымалдарды жана тамак – ашка кошулуучу ѳнүмдѳрдү чыгарууда. Азыркы учурда биздин чыгарган ѳнүмдѳрүбүз, коомдо ѳз ордун таап, жыл аралыгында динамикалуу ѳнүгүү менен, Кыргызстандын баардык тарабында сатылууда. Ѳзгѳчѳ сапатына кѳңүл бурулуп, компания ѳтѳ кылдат дилгирлик менен, мындан да сапатын жогорулатуу максатында аракет кылуу менен, кызуу иштѳѳдѳ.

Негизги биздин бирдиктүү улуу максатыбыз:

 • «Кыргызстанда ѳстүрүлгѳн жашылча жемиштерди кайра иштетип, керектүү продукцияларды ѳндүрүп чыгаруу жана ѳз ишин сарамжалдуулук менен эффективдүү пайдалуу багытта аткаруу менен эмгек келишими боюнча, жумушсуздарды социалдык жактан колдоп, иш менен камсыз кылуу».
 • Бүгүнкү күндѳ биз чыгарган ѳнүмдѳр, Кыргызстанда эле эмес, коңшу Орто Азия ѳлкѳлѳрүнѳ жана Россияга экспорттолууда.
 • Азыркы учурда, алака түзүү иш аракеттерибиз ѳркүндѳп, ѳлкѳбүздүн баардык аймактарында жана шаарларында соода ѳнѳктѳштѳрүбүз кѳбѳйүүдѳ. 
 • Биздин компаниянын ѳнүмдѳрү « Татымал » соода маркасы менен кооз баштыктарга салынган. «Татымал» соода маркасы менен чыгарылган ѳнүмдѳрүбүз сапаты боюнча ийгиликтүү ѳз кардарларын таап, жакшы сатылууда.
 • Бизден ѳндүрүлүп чыгарылган продукциялар, баардык санитардык нормаларда сактап, улуттук жана эл аралык стандарттардын кепилдиги менен чыгарылат. 
 • Учурда, «Татымал» соода маркасынын, даярдалып чыгарылган ѳнүмдѳрүнүн түрлѳрү, жүздѳн ашты жана күндѳн күнгѳ кѳбѳйүүдѳ.

Жанылыктар

25.03.2019
Анотация, текстовое описание анонса новости